Việc làm tại Thái Bình - Jellyfish HR

Kỹ sư điện làm theo dự án- Tập đoàn lớn của Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1500 - 2000$
Thái Bình
16/12/2015
Lượt xem: 1502

Marketing Staff/ oversales staff tiếng Trung

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp

400 - 550$
Thái Bình
07/09/2015
Lượt xem: 893

Nhân Viên Kế toán tổng hợp

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Trung Trung Cấp

400 - 600$
Thái Bình
07/09/2015
Lượt xem: 1025

Trợ lý kinh doanh N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

450 - 600$
Thái Bình
23/04/2015
Lượt xem: 981

Kĩ sư Cơ khí làm theo dự án

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1500 - 2000$
Thái Bình
10/12/2014
Lượt xem: 1012

Kĩ sư Cơ khí làm theo dự án

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1500 - 2000$
Thái Bình
10/12/2014
Lượt xem: 917
Lên trên