Việc làm tại Singapore - Jellyfish HR

General legal staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Thương lượng
Singapore
17/11/2015
Lượt xem: 1292

Business real estate manager

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Trung Cấp

Thương lượng
Mỹ
17/11/2015
Lượt xem: 1149

Finance - Invest Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Thương lượng
Mỹ
17/11/2015
Lượt xem: 1306

Ex-Import Trading Manager ( Singapore/Germany/USA)

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

3000 - 5000$
Mỹ
17/11/2015
Lượt xem: 985

CEO ( Singapore/Germany/USA)

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

3000 - 5000$
Singapore
17/11/2015
Lượt xem: 1120

Piping Engineer (Đi làm ở Singapore)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

2000 - 2500$
Singapore
22/07/2015
Lượt xem: 1239
Lên trên