Việc làm tại Hòa Bình - Jellyfish HR

Giám sát Hành chính nhân sự

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

800 - 1000$
Hòa Bình
22/05/2015
Lượt xem: 1603

Nhân viên hành chính nhân sự

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

400 - 500$
Hòa Bình
22/05/2015
Lượt xem: 1635
Lên trên