Việc làm tại Hà Nội - Jellyfish HR

Tuyển sales nam- không yêu cầu kinh nghiệm mảng sales logistic

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

~ 565$
Hà Nội
19/06/2019
Lượt xem: 15

HEAD OF ENGINEERING

Nhân Viên có kinh nghiệm

- At least a master’s degree in Computer Science or any other relevant field - At least 10 years of working experience with Java technologies - experience in the management of a frontend or backend team through cross-functional projects and recordin

~ 6000$
Hà Nội
19/06/2019
Lượt xem: 20

HR Assistant Manager (Employee Relations)

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

850 - 1300$
Hà Nội
18/06/2019
Lượt xem: 53

ADS Operator

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N4

N4

600 - 860$
Hà Nội
18/06/2019
Lượt xem: 69

Senior Software Developer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

700 - 1500$
Hà Nội
18/06/2019
Lượt xem: 23

KỸ SƯ BẢO TRÌ tiếng Nhật N3

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

- Nam giới dưới 30 tuổi - Có khả năng đọc bản vẽ điện - Tiếng Nhật N3

300 - 340$
Hà Nội
14/06/2019
Lượt xem: 118

C#, Xamarin Developer (for iOS)

Nhân Viên có kinh nghiệm
350 - 650$
Hà Nội
14/06/2019
Lượt xem: 93

Service Engineer [Tiếng Trung]

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Trung Trung Cấp

~ 600$
Hà Nội
13/06/2019
Lượt xem: 102

TECHNICAL ARTIST (UNITY)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

● Age : 25~40 ● Academic Background : university ● You have a passion for games and visual arts. ● Fundamental art skills and aesthetic sense ● Extensive Unity experience regarding the creation and implementation of VFX, UI, lighting and shaders ●

1500 - 3000$
Hà Nội
13/06/2019
Lượt xem: 109

DEPUTY SALES AND MARKETING MANAGER

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

- Có trình độ đại học - Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan (liên quan tới sales kỹ thuật) - Có kiến thức quản trị kinh tế/kinh doanh/tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết thành thạo). - Có kiến thức về chiến lược và chiến thuật tiếp thị

1000 - 1200$
Hà Nội
13/06/2019
Lượt xem: 86
Lên trên