Việc làm tại Đồng Nai - Jellyfish HR

Nhân viên thị trường

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

Nữ: từ 22-35. TN Cao đẳng trở lên . Nhật ngữ N2.

440 - 550$
Đồng Nai
24/06/2019
Lượt xem: 17

Nhân viên sản xuất

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Nam, từ 22 - 35. Tốt nghiệp CĐ trở lên: Kỹ thuật, cơ khí,... Tiếng Nhật tương đương N2

400 - 700$
Đồng Nai
24/06/2019
Lượt xem: 18

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH (PHÒNG IT)

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2

440 - 600$
Đồng Nai
24/06/2019
Lượt xem: 17

Automation/ Electrical Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 2 years of experience in PLC - sequencer programming and experience in maintenance

~ 400$
Đồng Nai
14/06/2019
Lượt xem: 208

Purchasing Supervisor (Food industry)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience in purchasing in a food manufacturer

~ 750$
Đồng Nai
14/06/2019
Lượt xem: 245

Production Control Supervisoricon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

More than 3-year experience in same/similar position in operating manufacturing process of motors

650 - 700$
Đồng Nai
14/06/2019
Lượt xem: 402

Kỹ sư

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3

350 - 450$
Đồng Nai
11/06/2019
Lượt xem: 212

Thư ký phòng sản xuất (Tiếng Nhật)

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

Nữ, tuổi < 35, Tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng. Tiếng Nhật N2

400 - 600$
Đồng Nai
11/06/2019
Lượt xem: 220

Nhân viên phiên dịch ( Tiếng Nhật )

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

Nữ, tuổi < 35, Tốt nghiệp Đại học hoặc cao đẳng. Tiếng Nhật N2

400 - 600$
Đồng Nai
11/06/2019
Lượt xem: 182

Sales Executive/Senior Salesicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Good English or Japanese, have experience in sales

680 - 900$
Đồng Nai
10/06/2019
Lượt xem: 1048
Lên trên