Việc làm tại Đồng Nai - Jellyfish HR

Transportation Assistant Managericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 5 years’ experience in logistics company

1100 - 1200$
Đồng Nai
25/02/2020
Lượt xem: 71

Quản lý mua hàng nội địa

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Từ 29 ~ 40 tuổi

800 - 1000$
Đồng Nai
18/02/2020
Lượt xem: 227

QUẢN LÝ TỔNG VỤ NHÂN SỰ (GẤP)

Quản lý

Tiếng Nhật N3

Tốt nghiệp Đại Học, tuổi từ 27- 40

1000 - 1500$
Đồng Nai
18/02/2020
Lượt xem: 317

Quản lý sản xuất

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Từ 25 ~ 35 tuổi

600 - 800$
Đồng Nai
10/02/2020
Lượt xem: 382

Nhân viên Tổng vụ

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Từ 25 ~ 30 tuổi

600 - 800$
Đồng Nai
10/02/2020
Lượt xem: 298

QC Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tuổi từ 23 đến 32

500 - 900$
Đồng Nai
04/02/2020
Lượt xem: 477

Designer

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

Có thể thao tác trên Photoshop và Illustrator

450 - 550$
Đồng Nai
03/02/2020
Lượt xem: 469

Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng Nguyên liệu Đầu vào (IQC)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh tốt, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kiểm soát chất lượng nguyên liệu

650 - 950$
Đồng Nai
24/12/2019
Lượt xem: 1051

Chuyên viên Kiểm soát Hệ thống Chất lượng (QA/QC)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự

650 - 950$
Đồng Nai
24/12/2019
Lượt xem: 996

Kỹ sư M&E (M&E Engineer)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh tốt, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm

550 - 650$
Đồng Nai
19/12/2019
Lượt xem: 1167
Lên trên