Việc làm tại Nhật Bản - Jellyfish HR

KĨ SƯ THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tốt nghiệp Đại học các ngành kĩ thuật như Bách Khoa, Sư phạm kĩ thuật, Công nghiệp, Tự nhiên

350 - 600万円
Nhật Bản
22/11/2017
Lượt xem: 1135

KĨ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tốt nghiệp Đại học các ngành kĩ thuật như Bách Khoa, Sư Phạm Kĩ Thuật, Công nghiệp, Tự nhiên

335 - 800万円
Nhật Bản
22/11/2017
Lượt xem: 1167

KỸ SƯ FRONT END(HTML・CSS・JavaScript)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

- Có kinh nghiệm phát triển,lập trình phần mềm,… cho các web

~ 2000$
Nhật Bản
08/11/2017
Lượt xem: 882

KỸ SƯ LẬP TRÌNH GAME(SERVER- SIDE)(PHP・Ruby・Java)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

- Có kinh nghiệm phát triển,lập trình phần mềm,… cho các web

~ 2000$
Nhật Bản
08/11/2017
Lượt xem: 740

KỸ SƯ ANDROID(JAVA)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

- Có kinh nghiệm phát triển,lập trình phần mềm,… cho hệ điều hành Android

~ 2000$
Nhật Bản
07/11/2017
Lượt xem: 824

KỸ SƯ IOS(Objective-C・Swift)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

- Có kinh nghiệm phát triển,lập trình phần mềm,…

~ 2000$
Nhật Bản
07/11/2017
Lượt xem: 821

BrSE (on site) [Up to 50 man] icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

3-5 năm kinh nghiệm

30 - 50万円
Nhật Bản
06/11/2017
Lượt xem: 1951

Kĩ Sư Sang Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, tiếng Anh giao tiếp thanh thạo hoặc tiếng Nhật N3

2000 - 2200$
Nhật Bản
23/08/2017
Lượt xem: 1558

[NHẬT BẢN]- Sale Staff (bộ phận môi trường)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N1

Trên 3 năm kinh nghiệm kinh doanh với khách hàng Nhật

22 - 25万円
Nhật Bản
31/07/2017
Lượt xem: 1093

Warehouse Management Staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Have at least 1 year of experience in Warehouse management

450 - 500$
Nhật Bản
20/06/2017
Lượt xem: 1440
Lên trên