Việc làm tại Mỹ - Jellyfish HR

Node JS Developer (on-site)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Strong in Java Web Technologies and NodeJS

2000 - 2500$
Mỹ
27/02/2017
Lượt xem: 1957

General legal staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Thương lượng
Singapore
17/11/2015
Lượt xem: 2208

Business real estate manager

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Trung Cấp

Thương lượng
Mỹ
17/11/2015
Lượt xem: 1970

Finance - Invest Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Thương lượng
Mỹ
17/11/2015
Lượt xem: 2204

Ex-Import Trading Manager ( Singapore/Germany/USA)

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

3000 - 5000$
Mỹ
17/11/2015
Lượt xem: 1691

CEO ( Singapore/Germany/USA)

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

3000 - 5000$
Singapore
17/11/2015
Lượt xem: 1915
Lên trên