Việc làm tại Hà Nam - Jellyfish HR

Trưởng nhóm quản lí sản xuất – KHÔNG yêu cầu ngoại ngữ

Nhân Viên có kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm quản lí nhóm công nhân hơn 20 người

480 - 600$
Hà Nam
13/06/2019
Lượt xem: 472

Trưởng nhóm QC - công ty mới thành lập

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

~ 630$
Hà Nam
11/06/2019
Lượt xem: 387

Trưởng bộ phận môi trường tại nhà máy sản xuất mới thành lập

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Kinh nghiệm an toàn môi trường, tiếng Anh trung cấp

~ 650$
Hà Nam
22/05/2019
Lượt xem: 594

Trưởng nhóm An toàn (HSE leader)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

~ 650$
Hà Nam
22/05/2019
Lượt xem: 446

Chief accountant

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1000 - 1170$
Hà Nam
17/05/2019
Lượt xem: 559

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ LINH KIỆN (TƯƠNG LAI LÀM LEADER)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

~ 650$
Hà Nam
14/05/2019
Lượt xem: 794

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO PHÒNG KẾ HOẠCH

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

~ 650$
Hà Nam
14/05/2019
Lượt xem: 559

Quản lý nhà máy tiếng Nhật N2

Quản lý

Tiếng Nhật N2

- Nam/ Nữ 34~ 39 tuổi, tốt nghiệp đại học - Tiếng Nhật N2 trở lên - Có kinh nghiệm quản lý 10 nhân viên tại công ty Nhật

1750 - 2300$
Hà Nam
28/03/2019
Lượt xem: 995

CÔNG TY MỚI tuyển Trưởng nhóm sản xuất (Tiếng Nhật N3)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

- Nam/ Nữ dưới 30 tuổi - Trình độ tiếng Nhật N3

650 - 850$
Hà Nam
22/03/2019
Lượt xem: 1732

QUẢN LÍ SẢN XUẤT tương lai là Manager (Tiếng Nhật N2)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

- Dưới 35 tuổi - Tiếng Nhật N2 trở lên - Có kinh nghiệm quản lí sản xuất trong công ty Nhật ~200 công nhân viên

750 - 1000$
Hà Nam
22/03/2019
Lượt xem: 1027
Lên trên