Việc làm tại Bình Thuận - Jellyfish HR

[ BÌNH THUẬN] – QUẢN LÍ SẢN XUẤT KIÊM THÔNG PHIÊN DỊCH

Quản lý

Tiếng Nhật N2

Sống ở Bình Thuận

500 - 800$
Bình Thuận
23/02/2017
Lượt xem: 740

Quản lí sản xuất kiêm biên phiên dịch tiếng Nhật

Quản lý

Tiếng Nhật N2

Người đang sinh sống tại Bình Thuận

600 - 900$
Bình Thuận
05/10/2016
Lượt xem: 1376
Lên trên