Việc làm tại Bình Phước - Jellyfish HR

Head of Human Resource Department

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Trung Cấp

Minimum of five (7) years of HR Generalist experience

~ 2000$
Bình Phước
07/05/2018
Lượt xem: 3247

HSE Manager

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

University degree in OHS and/or Minimum of 5- year experience in construction industry with training in safety compliance.

~ 2500$
Bình Phước
18/04/2018
Lượt xem: 2596

Raw Material Team Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

7 - 10 years of experience in purchasing raw material.

~ 2500$
Bình Phước
21/03/2018
Lượt xem: 2882
Lên trên