Việc làm tại Bình Phước - Jellyfish HR

Head of Human Resource Department

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Trung Cấp

Minimum of five (7) years of HR Generalist experience

~ 2000$
Bình Phước
07/05/2018
Lượt xem: 1806

HSE Manager

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

University degree in OHS and/or Minimum of 5- year experience in construction industry with training in safety compliance.

~ 2500$
Bình Phước
18/04/2018
Lượt xem: 1172

Raw Material Team Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

7 - 10 years of experience in purchasing raw material.

~ 2500$
Bình Phước
21/03/2018
Lượt xem: 1506

Process Innovation Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

2000 - 2500$
Bình Phước
27/03/2017
Lượt xem: 2007

Head of Human Resource Department

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 7 years of an HR Generalist experience, Experience in leading a small employees group for 2+ years

1500 - 2500$
Bình Phước
27/03/2017
Lượt xem: 2203

Korean wood furniture manufacturing company

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 7 years of an HR Generalist experience, Experience in leading a small employees group for 2+ years

1500 - 2500$
Bình Phước
27/03/2017
Lượt xem: 1617

HR Manager / Giám đốc nhân sự tiếng Trung/Anh Bình Phước

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp

Giao tiếp lưu loát tiếng Trung và tiếng Anh

1000 - 2000$
Bình Dương
07/09/2016
Lượt xem: 2507

HR Manager

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp

5 years experience in HR field

1000 - 2000$
Bình Phước
06/09/2016
Lượt xem: 2854

Legal Associate

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

600 - 900$
Bình Phước
03/08/2016
Lượt xem: 1836

General Affair Manager

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

1000 - 1500$
Bình Phước
03/08/2016
Lượt xem: 1997
Lên trên