Việc làm tại Bình Định - Jellyfish HR

Thông dịch kiêm quản lý sản xuất

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Ứng viên có quê hoặc đang sinh sống ở Bình Định

500 - 800$
Bình Định
08/09/2017
Lượt xem: 836

Nhân viên phiên dịch và quản lý sản xuất

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

500 - 800$
Bình Định
07/09/2017
Lượt xem: 784
500 - 800$
Bình Định
05/10/2016
Lượt xem: 1443

Sewing technician

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

700 - 1500$
Bình Định
31/05/2016
Lượt xem: 977
Thương lượng
Bình Định
18/04/2015
Lượt xem: 893

Sewing technician

Nhân Viên có kinh nghiệm
Thương lượng
Bình Định
18/04/2015
Lượt xem: 900
Lên trên