Việc làm tại Bắc Ninh - Jellyfish HR

Nhân viên Phiên dịch sản xuất N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Nam, từ 25~29 tuổi - Có kinh nghiệm phiên dịch sản xuất 2 năm trở lên - Tiếng Nhật N2

700 - 850$
Bắc Ninh
20/04/2018
Lượt xem: 66

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH KIÊM PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2

700 - 850$
Bắc Ninh
20/04/2018
Lượt xem: 142

Nhân viên QA - Tiếng Nhật N3 trở lên (ưu tiên tiếng Anh)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Nam/Nữ. 23 tuổi trở lên. Tốt nghiệp CĐ, ĐH hoặc tu nghiệp sinh về nước - Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong sản xuất, QA (ưu tiên kinh nghiệm QA) - Tiếng Nhật trình độ từ N3 trở lên (ưu tiên ứng viên trình độ tiếng Anh TOEIC từ 400 điểm trở lên)

450 - 550$
Bắc Ninh
13/04/2018
Lượt xem: 117

NAM QUẢN LÝ SẢN XUẤT N3

Quản lý

Tiếng Nhật N3

500 - 650$
Bắc Ninh
28/03/2018
Lượt xem: 288

Accountant (Junior Staff )

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Kinh nghiệm trên 3 năm liên quan kế toán

450 - 550$
Bắc Ninh
26/03/2018
Lượt xem: 261

Accountant (Staff)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Kinh nghiệm trên 1~2 năm liên quan kế toán

400 - 450$
Bắc Ninh
26/03/2018
Lượt xem: 253

Nhân viên quản lý chất lượng Tiếng Anh

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có kinh nghiệm trên 2 năm QA, QC

500 - 650$
Bắc Ninh
20/03/2018
Lượt xem: 306

Trợ lý trưởng phòng kế toán

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Nam nữ từ 31 đến 34 tuổi, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, thương mại

800 - 1200$
Bắc Ninh
19/03/2018
Lượt xem: 337

Nhân viên bộ phận quản lý sản xuất

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

500 - 750$
Bắc Ninh
28/02/2018
Lượt xem: 603

Quản lý kỹ thuật sản xuất Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

500 - 650$
Bắc Ninh
27/02/2018
Lượt xem: 443
Lên trên