Việc làm tại An Giang - Jellyfish HR

Quality Engineer (QA)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Have experience in QA/QC

~ 1300$
An Giang
11/03/2019
Lượt xem: 100

Sales Supervisor - FDI Sales Teamleader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Trên 2 năm kinh nghiệm Team leader(Technical Sales ), Sales B2B

1000 - 1500$
An Giang
11/09/2018
Lượt xem: 1554

Technical Leader

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

700 - 900$
An Giang
27/01/2016
Lượt xem: 1842
Thương lượng
An Giang
18/04/2015
Lượt xem: 1603

Biên phiên dịch kiêm hành chính

Nhân Viên có kinh nghiệm
Thương lượng
An Giang
18/04/2015
Lượt xem: 6166
Lên trên