Việc làm tại An Giang - Jellyfish HR

Sales Supervisor - FDI Sales Teamleader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Trên 2 năm kinh nghiệm Team leader(Technical Sales ), Sales B2B

1000 - 1500$
An Giang
11/09/2018
Lượt xem: 1186

Technical Leader

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

700 - 900$
An Giang
27/01/2016
Lượt xem: 1631
Thương lượng
An Giang
18/04/2015
Lượt xem: 1444

Biên phiên dịch kiêm hành chính

Nhân Viên có kinh nghiệm
Thương lượng
An Giang
18/04/2015
Lượt xem: 5007
Lên trên