01

Xác nhận thông tin tuyển dụng

Jellyfish HR sẽ thu thập thông tin quý công ty và bảng yêu cầu công việc cần cho công tác tuyển dụng

02

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Để đảm bảo quyền lợi và thể hiện sự đồng thuận về sự thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ ký kết hợp đồng Dịch vụ tư vấn tuyển dụng HR

03

TIẾP CẬN VÀ LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Chúng tôi sẽ tiếp cận và lọc CV ban đầu nhằm chọn lựa được những ứng viên phù hợp nhất. Sau đó, chúng tôi tiến hành phỏng vấn trực tiếp ứng viên trước khi gửi hồ sơ đến quý công ty

04

GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN PHÙ HỢP

Jellyfish HR sẽ đề xuất ứng viên cho quý công ty. Quý công ty sẽ xem xét kỹ lưỡng để chọn ra ứng viên phù hợp nhất và thông báo đến chúng tôi lịch phỏng vấn

05

SẮP XẾP CUỘC PHỎNG VẤN

Jellyfish HR sẽ hỗ trợ quý công ty trong việc sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên và đảm bảo thực hiện đúng lịch trình đã định

06

ĐỒNG HÀNH VÀ HỖ TRỢ

Chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý công ty và cả ứng viên để cập nhật thông tin sau phỏng vấn và hỗ trợ quá trình đàm phán nhằm đạt được kết quả tối ưu cho các bên. Phí dịch vụ chỉ được tính sau khi ứng viên bắt đầu nhận công việc tại quý công ty

CAM KẾT
Trong
30
ngày tính từ ngày làm việc đầu tiên: nếu ứng viên từ bỏ công việc vì lí do cá nhân hoặc bị sa thải, Jellyfish HR cam kết mang đến cho quý công ty 1 trong 2 giải pháp tùy chọn sau:
A: Jellyfish HR sẽ giới thiệu miễn phí cho quý công ty một ứng viên khác thay thế. Nếu ứng viên thay thế này được chọn, Jellyfish HR hoàn thành trách nhiệm theo hợp đồng và không có thêm bất kỳ sự thay đổi nào khác kể từ đây.
B: Jellyfish HR sẽ hoàn lại 80% phí dịch vụ quý công ty đã trả và không có bất kỳ sự thay thế nào khác.
Từ ngày 31st đến 60th ngày
tính từ ngày làm việc đầu tiên: nếu ứng viên từ bỏ công việc vì lí do cá nhân hoặc bị sa thải, Jellyfish HR cam kết mang đến cho quý công ty 1 trong 2 giải pháp tùy chọn sau:
A: Jellyfish HR sẽ giới thiệu miễn phí cho quý công ty một ứng viên khác thay thế. Nếu ứng viên thay thế này được chọn, Jellyfish HR hoàn thành trách nhiệm theo hợp đồng và không có thêm bất kỳ sự thay đổi nào khác kể từ đây.
B: Jellyfish HR sẽ hoàn lại 50% phí dịch vụ quý công ty đã trả và không có bất kỳ sự thay thế nào khác.