Front-end Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có kinh nghiệm thực tiễn 2 năm trở lên

~ 1000$
Hà Nội

Hà Đông

05/01/2021
View: 1671

Sales Admin/Operatoricon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật / Kinh nghiệm trong xuất nhập khẩu, hải quan

~ 870$
Vĩnh Phúc

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc (work in customer's office)

24/12/2020
View: 1852

Biên phiên dịch tiếng Nhậticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3, 1 năm kinh nghiệm

425 - 510$
Đồng Nai

Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

11/12/2020
View: 2644

Nhân viên phòng Kỹ thuậticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3, 1 năm kinh nghiệm

468 - 595$
Đồng Nai

Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

11/12/2020
View: 2584

Trưởng phòng / Phó phòng kỹ thuậticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3,

680 - 900$
Đồng Nai

Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

11/12/2020
View: 2654

QA/QC Supervisoricon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3. 1 năm kinh nghiệm.

550 - 770$
Đồng Nai

Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

11/12/2020
View: 2098

HR Senior Staff (C&B and Canteen management)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Having experience in salary/insurance field at least 5-year

600 - 1000$
Bắc Ninh

Bắc Ninh

07/12/2020
View: 3880

Sales Senior Staff icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Nam / Nữ. Tuổi: 30-34. Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng. Chuyên ngành Kinh tế, tiếng Nhật, Thương mại, Kỹ thuật hoặc có liên quan

700 - 1000$
Bắc Ninh

Tiên Du, Bắc Ninh

07/12/2020
View: 8694

HR Senior Staff (Recruitment & Training)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật / 2 năm kinh nghiệm làm việc

600 - 1000$
Bắc Ninh

Tiên Du, Bắc Ninh

07/12/2020
View: 1962

Biên phiên dịch tiếng Nhậticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3, tốt nghiệp Cao đẳng

Negotiate
Hà Nam

KCN Đồng Văn III, Hà Nam

01/12/2020
View: 2474
Lên trên