Jobs career Transportation - Jellyfish HR

Sales-Marketing Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

From 1-2 years of equivalent position, having worked at Agency is an advantage Have knowledge of social media, marketing, advertising

500 - 600$
Hồ Chí Minh
31/03/2020
View: 162

[HANOI] Legal and Risk Management Assistant (Female Only)icon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

450 - 600$
Hồ Chí Minh
11/02/2020
View: 1083

Operation Manager (Freight Forwarding)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, experienced in managing many employees

1000 - 1500$
Bình Dương
24/12/2019
View: 2157

Import – Export Deputy Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, Have at least 5 experience years in Import-Export

600 - 1000$
Hồ Chí Minh
16/12/2019
View: 1497

Logistic Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 1 year of experience in logistics.

450 - 500$
Hồ Chí Minh
09/12/2019
View: 3161

Logistics Staff / Customer Service Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience in customs/logistics

600 - 800$
Bình Dương
06/12/2019
View: 1881

Nhân viên điều phối đơn hàngicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N4

Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật tốt, có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

500 - 550$
Hồ Chí Minh
02/12/2019
View: 2056

Import-Export Staff (Urgent)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience in export-import

~ 560$
Bình Dương
25/09/2019
View: 2481

Operation cum Sales Staff (Logistics)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English

430 - 550$
Hồ Chí Minh
11/09/2019
View: 2339

Logistics Staff / Customer Service Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience in related positions

500 - 700$
Đồng Nai
12/07/2019
View: 4537
Lên trên