Jobs career Merchandising / Purchasing / Supply Chain - Jellyfish HR

Purchasing stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

400 - 500$
Đồng Nai
25/02/2021
View: 2338

Manager or Assistant Manager of Purchasing Depticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

1 năm kinh nghiệm

800 - 1000$
Đồng Nai
27/01/2021
View: 1484

Trưởng ban Mua hàng 購買係長

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Tiếng Trung Trung Cấp

Tốt nghiệp Cao đẳng hệ 3 năm, chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh

~ 600$
Hồ Chí Minh
13/11/2020
View: 2289

Nhân Viên Chất Lượng Vật Tư - 部品調達スタッフicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tốt nghiệp Cao đẳng

~ 350$
Hồ Chí Minh
13/11/2020
View: 2635

PROCUREMENT ASSISTANT MANAGERicon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

trên 3 năm kinh nghiệm

Negotiate
Bình Phước
13/11/2020
View: 1769

Transportation Assistant Managericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 5 years’ experience in logistics company

1100 - 1200$
Đồng Nai
25/02/2020
View: 5494

Sourcing and Purchasing Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Proficiency in Business English

800 - 1300$
Hồ Chí Minh
19/02/2020
View: 5400

Logistic Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

English: Upper Intermediate - 3 years of inbound logistics experience

~ 1200$
Hồ Chí Minh
17/02/2020
View: 4936

Chuyên viên Kiểm soát Chất lượng Nguyên liệu Đầu vào (IQC)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh tốt, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kiểm soát chất lượng nguyên liệu

650 - 950$
Đồng Nai
24/12/2019
View: 7479

Component Project Deputy Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, Have at least 5 experience years for Automotive manufacturer

1000 - 2000$
Hồ Chí Minh
03/12/2019
View: 5449
Lên trên