Jobs career Business Development - Jellyfish HR

Nhân viên kinh doanh (Thiết bị bếp)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

700 - 800$
Hồ Chí Minh
13/04/2021
View: 220

Nhân viên kinh doanh - Đồng hồ cao cấpicon_hot

Nhân viên mới ra trường
~ 300$
Hà Nội
25/03/2021
View: 686

CATEGORY MANAGER (BEAUTY CARE)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

2 year experience

Negotiate
Hà Nội
12/03/2021
View: 832

CATEGORY MANAGER (HOSPITAL CHEMICALS AND CONSUMABLE SUPPLIES)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Kinh nghiệm 2 năm trở lên

Negotiate
Hà Nội
12/03/2021
View: 793

Restaurant Leader (Candidate for Restaurant Manager Position)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Over 1 year of experience as a restaurant leader

Negotiate
Hồ Chí Minh
26/11/2020
View: 2379

Sales Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

3 years of working experience

~ 1080$
Hà Nội
23/11/2020
View: 2166

Sales Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

3-year experience in sales.

540 - 860$
Hà Nội
23/11/2020
View: 2086

Sales stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

English: Upper-intermediate, 1 - 3-year experience in sales

~ 520$
Hà Nam
03/11/2020
View: 2163

Sales Staff (Plastics)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

2 năm kinh nghiệm, Tiếng Anh tốt

~ 1100$
Hà Nội
21/10/2020
View: 2333

Key account team leader in Automotive Material Groupicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

English Intermediate

~ 1000$
Hà Nội
20/10/2020
View: 2554
Lên trên