Jobs career Legal - Jellyfish HR

Internal Controller icon_hot

Quản lý

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2, 3 năm kinh nghiệm phòng Tổng vụ

~ 1200$
Hồ Chí Minh
06/11/2020
View: 2091

[HANOI] Legal and Risk Management Assistant (Female Only)icon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

450 - 600$
Hồ Chí Minh
11/02/2020
View: 5292

Legal Consultant Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Fluent English, at least 5 years of experience in legal consultation

1300 - 1500$
Hồ Chí Minh
23/09/2019
View: 6059

Assistant to Legal Manager/Deputy Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 5 years of experience

1300 - 1700$
Hồ Chí Minh
19/07/2019
View: 7463

Legal Staff icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, have working experience as a legal staff

1000 - 1300$
Hồ Chí Minh
05/03/2019
View: 7586

Business Analyst cum Contract Managementicon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, at least 3 years of experiences in drafting legal commercial contracts

2000 - 3000$
Hồ Chí Minh
11/12/2018
View: 8808
Lên trên