Jobs career Agriculture / Forestry - Jellyfish HR

Manufacturing management

Quản lý

Tiếng Nhật N3

320 - 560万円
Khác
18/06/2019
View: 6467

Quản lý Sản xuất icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Có kinh nghiệm khoảng 5 năm tại vị trí quản lý, có kiến thức về nông nghiệp

550 - 850$
Lâm Đồng
07/06/2019
View: 8175
Lên trên