Jobs career Audit - Jellyfish HR

Accounting Consultanticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 2 year working experiences in accounting office - Fluent in English

600 - 820$
Hồ Chí Minh
02/03/2020
View: 5313

Accounting Team Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 5 years of experience working in an accounting firm

1500 - 2000$
Hồ Chí Minh
24/02/2020
View: 9208

Senior Tax Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Excellent command both of Vietnamese and English - Around 8 years' experience in tax field, especially CIT

1700 - 2200$
Hồ Chí Minh
19/02/2020
View: 4719

Finance and Accounting Senior Stafficon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Fluent English - Around 10 years' experience in statutory accounting field

1700 - 2100$
Hồ Chí Minh
17/02/2020
View: 4707

Accounting Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh Tốt - Có kinh nghiệm Kế toán từ 2 năm trở lên

400 - 480$
Hồ Chí Minh
03/02/2020
View: 4929

General Manager/Director (English or Japanese speaker)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Fluent English or Japanese, experience in working for business/ accounting consulting firm

3000 - 4000$
Hồ Chí Minh
30/12/2019
View: 6208

KIỂM TOÁN CẤP CAO

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có Ít nhất liên tục 5 năm kinh nghiệm trong công ty kiểm toán hoặc kế toán.

1100 - 1650$
Hồ Chí Minh
19/11/2019
View: 8019

Senior staff of Accounting and Tax servicesicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 4 years of experience in accounting or auditing

770 - 1300$
Hồ Chí Minh
23/09/2019
View: 5942

Accounting - Tax Consultant Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Fluent English, at least 5 years of experience in accounting

1280 - 1500$
Hồ Chí Minh
16/08/2019
View: 6687

Financial Controller (Treasury)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Good English, at least 5 years of experience in accounting

1000 - 1200$
Hồ Chí Minh
17/07/2019
View: 7292
Lên trên