Jobs career Interpreter / Translator - Jellyfish HR

Biên phiên dịch icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N1

1 năm kinh nghiệm biên phiên dịch

~ 1000$
Hồ Chí Minh
16/03/2021
View: 858

Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhậticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

trên 1 năm kinh nghiệm Trợ lý, Biên phiên dịch

~ 1000$
Bắc Ninh
23/02/2021
View: 1104

Biên phiên dịch tiếng Nhậticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3, 1 năm kinh nghiệm

425 - 510$
Đồng Nai
11/12/2020
View: 2645

Biên phiên dịch tiếng Nhậticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3, tốt nghiệp Cao đẳng

Negotiate
Hà Nam
01/12/2020
View: 2476

DIRECTOR ASSISTANTicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Three years or more of working experience

500 - 900$
Hồ Chí Minh
26/11/2020
View: 2553

Interpreter・Translator・Managericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N1

Tiếng Nhật N1

500 - 1000$
Hồ Chí Minh
23/10/2020
View: 4545

IT Comtor (N1)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N1

Có chứng chỉ JLPT N1

650 - 2200$
Hồ Chí Minh
12/08/2020
View: 3860

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N1

Tiếng Nhật tương đương N1

800 - 1000$
Hồ Chí Minh
13/07/2020
View: 4061

Business strategy/Assistant, Translatoricon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Japanese ability: N2 or higher; English ability: Business level

1000 - 1200$
Hồ Chí Minh
19/06/2020
View: 3939

Trợ lý Giám đốcicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Nữ. Trình độ tiếng Nhật N2. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Nhật, hoặc làm cho doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam

600 - 700$
Hồ Chí Minh
05/05/2020
View: 4400
Lên trên