Jobs career Retail / Wholesale - Jellyfish HR

Nhân viên kinh doanh (Thiết bị bếp)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

700 - 800$
Hồ Chí Minh
13/04/2021
View: 219

Nhân viên kinh doanh - Đồng hồ cao cấpicon_hot

Nhân viên mới ra trường
~ 300$
Hà Nội
25/03/2021
View: 684

CATEGORY MANAGER (BEAUTY CARE)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

2 year experience

Negotiate
Hà Nội
12/03/2021
View: 831

CATEGORY MANAGER (HOSPITAL CHEMICALS AND CONSUMABLE SUPPLIES)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Kinh nghiệm 2 năm trở lên

Negotiate
Hà Nội
12/03/2021
View: 791

Project Sales Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

UV Nam, 1 năm kinh nghiệm sales sp Steel

~ 1000$
Hà Nội
19/02/2021
View: 1159

Senior Sales Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

trên 3 năm kinh nghiệm

~ 900$
Bắc Ninh
20/01/2021
View: 1568

Sales Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

3 years of working experience

~ 1080$
Hà Nội
23/11/2020
View: 2165

Sales Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

3-year experience in sales.

540 - 860$
Hà Nội
23/11/2020
View: 2085

Sales Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3, 1 - 3 năm kinh nghiêm sales

1000 - 1600$
Hồ Chí Minh
03/11/2020
View: 2651

Sales stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

English: Upper-intermediate, 1 - 3-year experience in sales

~ 520$
Hà Nam
03/11/2020
View: 2162
Lên trên