Jobs career QA / QC - Jellyfish HR

QA STAFF (CHẤT LƯỢNG TRÊN CÔNG ĐOẠN)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

UV Nữ, 2 năm kinh nghiệm

450 - 550$
Bắc Ninh
14/01/2021
View: 1911

QA STAFF (CHẤT LƯỢNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật | 2 năm kinh nghiệm

450 - 550$
Bắc Ninh
14/01/2021
View: 2035

QA/QC Supervisoricon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3. 1 năm kinh nghiệm.

550 - 770$
Đồng Nai
11/12/2020
View: 2098

Nhân viên đối ứng khách hàng 客様対応スタッフ

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Nam, 28-34 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng hệ 3 năm

Negotiate
Hồ Chí Minh
13/11/2020
View: 2627

Nhân Viên Chất Lượng Vật Tư - 部品調達スタッフicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tốt nghiệp Cao đẳng

~ 350$
Hồ Chí Minh
13/11/2020
View: 2632

PROCUREMENT ASSISTANT MANAGERicon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

trên 3 năm kinh nghiệm

Negotiate
Bình Phước
13/11/2020
View: 1768

ISO STAFFicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

3 năm kinh nghiệm

430 - 550$
Hải Dương
11/11/2020
View: 2152

BPO Team Leader (Data Entry Team)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

From 2 to 3 years of experience in BPO

Negotiate
Hồ Chí Minh
17/09/2020
View: 2880

Nhân viên quản lý chất lượngicon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh thương mại

~ 350$
Vĩnh Phúc
05/08/2020
View: 3647

QA Managericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Age: 30

~ 1700$
Hồ Chí Minh
05/08/2020
View: 4495
Lên trên