Jobs career IT - Software - Jellyfish HR

Full-stack Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Back-end; Front-end

33 - 58万円
Nhật Bản
20/04/2021
View: 39

Lập trình Computer Visionicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có kinh nghiệm với công việc tương tự từ 2 năm trở lên

650 - 1100$
Hà Nội
13/04/2021
View: 230

BrSE

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2 trở lên hoặc tương đương

900 - 1300$
Khác
29/01/2021
View: 1333

Software Mainline Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

10+-yr experience. achelor or Master’s Degree in Computer Science, Information Technology or Computer Engineering

1500 - 2100$
Hà Nội
29/01/2021
View: 1377

Senior Android Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

5 to 8-yr experience

~ 2100$
Hà Nội
29/01/2021
View: 1354

Back-end Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có từ 2 đến 3 năm trở lên kinh nghiệm lập trình ngôn ngữ Java

~ 1000$
Hà Nội
29/01/2021
View: 1736

Front-end Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có kinh nghiệm thực tiễn 2 năm trở lên

~ 1000$
Hà Nội
05/01/2021
View: 1671

Java Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

2 years coding experience by JAVA

700 - 900$
Hà Nội
18/11/2020
View: 2164

IT softwareicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Minimum 2 years working experience

~ 1000$
Bình Dương
09/11/2020
View: 2071

Backend Developer (PHP/NodeJS)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 2 years experience working in PHP

~ 1500$
Hồ Chí Minh
22/10/2020
View: 2083
Lên trên