Jobs career BSE - Jellyfish HR

Bridge Project Manager (Japanese native)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N1

At least 1 year of experience in the similar position

1000 - 2500$
Hồ Chí Minh
12/08/2020
View: 3396

Developer (PHP/ Java)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 2 years’ experience working in PHP/ Java Developer position

700 - 1500$
Hồ Chí Minh
23/03/2020
View: 4435

Kỹ Sư Cầu Nối (BSE)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực IT, 1 năm trong lĩnh vực BSE

2500 - 3000$
Hồ Chí Minh
05/03/2020
View: 4251

BSE

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí BSE

1400 - 2000$
Hồ Chí Minh
17/02/2020
View: 4211

BSE

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N1

Có kinh nghiệm ở vai trò BSE, kinh nghiệm quản lý

1800 - 2500$
Hồ Chí Minh
02/01/2020
View: 4449

BSE

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí BSE

2000 - 2500$
Hồ Chí Minh
27/11/2019
View: 4634

Bridge Software Engineer

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Có kiến thức cơ bản về IT

1000 - 1500$
Hồ Chí Minh
20/11/2019
View: 4741

BSE Biết Tiếng Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2 trở lên. Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng web bằng PHP, Java,..

1800 - 2200$
Hồ Chí Minh
28/10/2019
View: 5882

Project Manager

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

30-36 tuổi , đã tốt nghiệp Đại Học

1500 - 2200$
Hồ Chí Minh
15/10/2019
View: 6350

BSE

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Có kinh nghiệm triển khai dự án Java, .Net, PHP, Python, NodeJS, AWS… cho khách hàng Nhật Bản. Tiếng Nhật N2, giao tiếp tốt

2000 - 2500$
Hồ Chí Minh
05/08/2019
View: 6421
Lên trên