3 trường hợp bạn có thể “Say No” với sếp

3 trường hợp bạn có thể “Say No” với sếp

Dù sếp của bạn vô cùng tuyệt vời hay quá sức đòi hỏi, bạn hầu như đều gặp phải trường hợp sếp yêu cầu bạn làm điều gì đó mà bạn không thực sự muốn. Có thể sếp muốn bạn giải quyết vài công việc cấp thấp mà bạn thấy không đủ “tầm” với bạn. Hoặc có khi bạn bị ép đến một cuộc họp mà bạn không muốn tham gia.
Lên trên