Jobs in Bình Dương - Jellyfish HR

Promotion Leadericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Have experience in Branding marketing

1000 - 1200$
Bình Dương
19/06/2020
View: 1377

Site Project Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

On-site supervision experience at a construction company required

~ 3000$
Bình Dương
19/06/2020
View: 1451

Sales Executiveicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

450 - 900$
Bình Dương
05/02/2020
View: 2999

Thông dịch kiêm trợ lý

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

350 - 450$
Bình Dương
03/02/2020
View: 2927

Operation Manager (Freight Forwarding)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, experienced in managing many employees

1000 - 1500$
Bình Dương
24/12/2019
View: 4293

Logistics Staff / Customer Service Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience in customs/logistics

600 - 800$
Bình Dương
06/12/2019
View: 4109

Property Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 5 years of experience as property manager

700 - 800$
Bình Dương
05/12/2019
View: 3629

MEP Site Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 5 years of experience as a MEP Engineer

~ 1000$
Bình Dương
05/12/2019
View: 3859

Distribution Center Manager (Retail)icon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 3 years of experience in warehouse management

~ 900$
Bình Dương
29/11/2019
View: 4263

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

30 tuổi trở xuống. Kinh nghiệm 1 năm biên phiên dịch

650 - 700$
Bình Dương
19/11/2019
View: 3856
Lên trên