Jobs career IT - Software - Jellyfish HR

Software Engineer (Mobile)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có 4 năm kinh nghiệm trở lên

400 - 900$
Khác
31/05/2020
View: 4157

Software Engineer (Web App)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có 4 năm kinh nghiệm trở lên

400 - 900$
Khác
31/05/2020
View: 3527

Customer Support (support CRM system)icon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Must have Knowledge in CRM. 2-3 years of Customer Service.

~ 900$
Hồ Chí Minh
31/05/2020
View: 3892

Software QA Engineer (Manual)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

1-5 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và thực hiện kiểm thử thủ công trong ứng dụng web

Negotiate
Hồ Chí Minh
31/05/2020
View: 3707

Security QA Engineer (All levels)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc kiểm thử ứng dụng web

Negotiate
Hồ Chí Minh
31/05/2020
View: 3782

Game Artisticon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có kinh nghiệm thiết kế đồ họa, thiết kế nhân vật game

700 - 1000$
Hồ Chí Minh
23/04/2020
View: 6305

Developer (PHP/ Java)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 2 years’ experience working in PHP/ Java Developer position

700 - 1500$
Hồ Chí Minh
23/03/2020
View: 4593

C++ Software Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành máy tính điện tử/ IT hoặc các ngành có liên quan

400 - 900$
Hồ Chí Minh
20/02/2020
View: 4976

System Engineer for EBS

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tốt nghiệp đại học hoặc các trường đào tạo CNTT

800 - 1400$
Hồ Chí Minh
16/01/2020
View: 4318

Business Development Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Fluent English, at least 5 years of experience in IT company

800 - 1000$
Hồ Chí Minh
14/01/2020
View: 5529
Lên trên