Jobs career IT - Software - Jellyfish HR

IT Engineers (Japanese only)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N1

Experienced with Java and C#

2000 - 2500$
Khác
10/07/2020
View: 3903

Senior NodeJS Developersicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có kinh nghiệm thực tế về thiết kế API, DB, UI/UX

~ 1200$
Hồ Chí Minh
22/06/2020
View: 3236

PHP Developersicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có kiến thức chắc về PHP, CakePHP, FuelPHP, Codeigniter, v.v..

~ 1200$
Hồ Chí Minh
22/06/2020
View: 3230

Android Junior developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Hơn 1 năm kinh nghiệm trong mảng Adroid

~ 800$
Hồ Chí Minh
22/06/2020
View: 3734

Android Senior Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Hơn 3 năm kinh nghiệm trong mảng Adroid

~ 1000$
Hồ Chí Minh
22/06/2020
View: 3618

Java/C# developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Thành thạo 1 trong các ngôn ngữ JAVA hoặc C#

500 - 1000$
Hà Nội
17/06/2020
View: 4008

IT Communicator (Gaming)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Age: 24 ~ 35; Experience in IT communicator in gaming industry

600 - 1100$
Đà Nẵng
15/06/2020
View: 4000

Full-stack Web Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Kiến thức/Kinh nghiệm phát triển ứng dụng web

Negotiate
Hồ Chí Minh
04/06/2020
View: 3118

IT Leadericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Gender: Male; Ideal age: >30

800 - 1600$
Hà Nội
04/06/2020
View: 4078

System Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Bachelor degree or equivalent in Information Technology School

800 - 1400$
Hà Nội
04/06/2020
View: 3973
Lên trên