Jobs career IT - Software - Jellyfish HR

Front-end Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Có kinh nghiệm code HTML5 + CSS3 từ 1 năm trở lên theo chuẩn W3C. 23 ~ 29 tuổi

370 - 570$
Hồ Chí Minh
20/12/2018
View: 8863

Senior System Integration Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Have at least 3-year experience in a related position

800 - 1500$
Hồ Chí Minh
20/12/2018
View: 9754

Senior Unity Games Developer (Engine Unity, C#) icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm phát triển game

1500 - 2000$
Hồ Chí Minh
14/12/2018
View: 9022

Senior Unity Games Developer (Engine Unity, C#)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

At least 03 years of experience with game development

1500 - 2000$
Hồ Chí Minh
14/12/2018
View: 9023

Senior AI (Python)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 3 years of experience with Python and MySQL

1000 - 2000$
Hồ Chí Minh
13/12/2018
View: 9207

Project Managericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Have experience in working in the IT industry for more than 10 years

~ 2000$
Hồ Chí Minh
11/12/2018
View: 8125

Senior JAVA Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Fluent in Java and J2EE technologies to develop web-based applications

1000 - 1500$
Hồ Chí Minh
07/12/2018
View: 8785

Node JS developer (Senior)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Have 3+ years of experience in web application development

800 - 1500$
Hồ Chí Minh
07/12/2018
View: 8325

Quản lý dự án (có cơ hội làm việc tại Nhật Bản)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N2

Tốt nghiệp đại học, tuổi từ 30 ~45

1500 - 2000$
Hồ Chí Minh
04/12/2018
View: 8853

Programmericon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

Have experience in using MSSQL, C#.net

300 - 500$
Hồ Chí Minh
03/12/2018
View: 8938
Lên trên