Jobs career IT - Software - Jellyfish HR

Senior Java Developer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

J2EE development - 2 years or more

870 - 1300$
Hồ Chí Minh
14/02/2019
View: 7913

Site Reliability Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

3+ years experience in Software Development or debugging/troubleshooting or System Administration

~ 1300$
Hồ Chí Minh
14/02/2019
View: 8330

iOS Team Leadericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Solid experience of developing multiple screen size mobile application in several OS versions. Age: 27 ~ 40 years old

1200 - 2000$
Hồ Chí Minh
30/01/2019
View: 8105

Node JS developer (Junior)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Having experience development with Node.js

600 - 1200$
Hồ Chí Minh
30/01/2019
View: 9675

Android Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Proficient with Android Java, Must have experience in Kotlin

800 - 1500$
Hồ Chí Minh
30/01/2019
View: 8064

Project Managericon_hot

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Nhật N2

Tốt nghiệp đại học ngành CNTT/IT , hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác có liên quan đến CNTT

1100 - 1700$
Hồ Chí Minh
29/01/2019
View: 8388

Kỹ sư ITicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT

25 - 40万円
Nhật Bản
29/01/2019
View: 8120

Sr. Game Product Managericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

3+ years of experience in consumer web or social media

1500 - 2500$
Hồ Chí Minh
25/01/2019
View: 8639

Software Programmer (Java Developer) No experience is required!icon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Java core, JSP/Servlet, Spring/Spring Boot framework, TypeScript, Reactjs, Nodejs, MyBatis. Age: ~ 25 years old

~ 350$
Hồ Chí Minh
24/01/2019
View: 8014

Software Programmer (.NET Developer) No experience is required!icon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

C#, VB, ASP, MVC, WPF, WCF

350 - 350$
Hồ Chí Minh
24/01/2019
View: 7748
Lên trên