Jobs career IT - Software - Jellyfish HR

System Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Bachelor/College degree in Information Systems or equivalent education 1-2 years of experience

Negotiate
Hồ Chí Minh
14/06/2021
View: 138

Manual Tester

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tester

500 - 1000$
Hà Nội
19/05/2021
View: 693

Sales Executive

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

From 2~3 years experience in Sales

~ 850$
Hồ Chí Minh
17/05/2021
View: 742

IT Engineer (.NET)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

kinh nghiệm làm việc với C# từ 2 năm trở lên, có khả năng sử dụng WPF, WCF

600 - 1000$
Hà Nội
11/05/2021
View: 787

Junior IT Engineer (Java)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm
600 - 1000$
Hà Nội
11/05/2021
View: 842

Senior Javaicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

3 năm kinh nghiệm tương tự

1200 - 1500$
Hà Nội
11/05/2021
View: 849

Nhân viên Triển khai phần mềm

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên

450 - 850$
Hà Nội
07/05/2021
View: 790

IT Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Sử dụng được các hệ thống MS SQL

350 - 450$
Hà Nam
06/05/2021
View: 804

IT Engineer

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Female; Graduating from college or higher

300 - 450$
Hà Nam
27/04/2021
View: 6158

Full-stack Engineericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Back-end; Front-end

33 - 58万円
Nhật Bản
20/04/2021
View: 891
Lên trên