Our team

Trần Thị Huyền Anh

Trần Thị Huyền Anh

Position: Recruitment Advisor

Office: Hà Nội

Market: Doanh nghiệp Âu-Mỹ, đa quốc gia

Level: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG HN, Khoa: Tiếng Anh phiên dịch & Trường Đại học Kinh Tế- Đại học Quốc Gia Hà Nội. Khoa: Kinh tế Đối ngoại

Join JellyFishHR: 2016

Why is JellyFishHR:

Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn tuyển dung cho các doanh nghiệp Hàn Quốc khi mới vào nghề, mình rất đam mê lĩnh vực nhân sự và mong muốn mở rộng vòng kết nối cùng nhiều doanh nghiệp và ứng viên hơn nữa. Jellyfish HR có định hướng kinh doanh gắn với sứ mạng kết nối nhân sự và tìm giải pháp cho bài toán nhân lực của doanh nghiệp dựa trên cái "tâm" nghề nghiệp. Bới vậy, đây chính là nơi có thể tạo điều kiện cho mình có thể phát triển nghề nghiệp bền vững gắn với sự hài lòng của doanh nghiệp và ứng viên.

The message sent to the candidates:

Hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng và mở lòng với các cơ hội mới, vì chúng ta không thể biết được những điều tuyệt vời sẽ tới khi nào.

Contact info

024 3224 2219/ 024 6652 7640

Lên trên