Our team

Tatsuya Suzuki

Tatsuya Suzuki

Position: Recruitment Advisor

Office: Hải Phòng

Market: Doanh nghiệp Nhật Bản

Level: Đại học Rikkyo Nhật Bản

Join JellyFishHR: 11/2015

Why is JellyFishHR:

Suzuki đến với JellyFish HR với 2 lý do: - Đầu tiên, Suzuki thích công việc có sự kết nối mạnh mẽ với cuộc sống con người. Nghề Headhunt là công việc liên quan trực tiếp đến tương lai của người lao động hơn bất cứ công việc nào. Đó là lý do tại sao anh quyết định đi theo lĩnh vực này. - Thứ hai, Suzuki đã nhận thấy rằng những định hướng phát triển của JellyFish HR và con đường nghề nghiệp của anh có nhiều hướng đi chung. Có rất nhiều công ty headhunt tại Việt Nam cũng như ở Nhật Bản.Tuy nhiên, với anh, chỉ có một công ty đang cố gắng đóng góp cho cộng đồng nguồn nhân lực chất lượng với định hướng hợp lý. Vậy nên, Suzuki quyết định cống hiến sức mình với JellyFish HR

The message sent to the candidates:

Tốc độ là vũ khí lớn nhất! Let’s enjoy work here with us & this our motto.

Contact info

0124-764-8050

Lên trên