Our team

Haruka Tsujino

Haruka Tsujino

Position: Career Advisor

Office: Hà Nội

Market: Ứng viên người Nhật

Level: Cử nhân Khoa luật - Đại Học Kyoto Sangyo

Join JellyFishHR: 05/2015

Why is JellyFishHR:

Sau khi tốt nghiệp, Haruka Tsujino làm việc trong công ty chứng khoán và bảo hiểm y tế xã hội trong 4 năm. Thông qua những kinh nghiệm của mình, Tsujino nhận ra việc có được thông tin đóng vai trò rất quan trọng khi quyết định công việc. Chính vì vậy, cô ấy đã gia nhập Jellyfish HR từ tháng 5/2015.

The message sent to the candidates:

Tôi sẽ hỗ trợ bạn bằng tất cả khả năng của mình, và hi vọng bạn sẽ có được những sự lựa chọn đúng đắn

Contact info

08 6278 5290

Lên trên