Jobs in Thanh Hóa - Jellyfish HR

Nhân viên quản lý sản xuất không cần kinh nghiệm

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

330 - 370$
Thanh Hóa
12/06/2019
View: 8162

Nhân viên xuất nhập khẩu lương đến 15 triệu

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Có kinh nghiệm xuất nhập khẩu, tiếng Anh tốt

500 - 650$
Thanh Hóa
24/05/2019
View: 7713
Lên trên