Jobs in Thái Bình - Jellyfish HR

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

Tiếng Nhật N3 trở lên. Từ 25 - 33 tuổi. Có kinh nghiệm và kiến thức trong ngành may mặc

400 - 500$
Thái Bình
17/09/2019
View: 6657
Lên trên