Jobs in Khác - Jellyfish HR

BrSE

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Tiếng Nhật N2 trở lên hoặc tương đương

900 - 1300$
Khác
29/01/2021
View: 1333

Logistics stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

At least 2 year(s) of working experience

~ 500$
Khác
22/01/2021
View: 4980

Assistant to Director (Japanese only)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

5 year experience

2000 - 2500$
Khác
10/07/2020
View: 3910

IT Engineers (Japanese only)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N1

Experienced with Java and C#

2000 - 2500$
Khác
10/07/2020
View: 3713

Software Engineer (Mobile)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có 4 năm kinh nghiệm trở lên

400 - 900$
Khác
31/05/2020
View: 3974

Software Engineer (Web App)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Có 4 năm kinh nghiệm trở lên

400 - 900$
Khác
31/05/2020
View: 3351

Manufacturing management

Quản lý

Tiếng Nhật N3

320 - 560万円
Khác
18/06/2019
View: 6467

NAM NHÂN VIÊN BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Tiếng Hàn)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Nam,từ 23 tuổi trở lên - Tốt nghiệp Đại Học và có tiếng Hàn Topik 4 trở lên

18 - 25$
Khác
15/02/2019
View: 6889
Lên trên