Jobs in Hải Phòng - Jellyfish HR

Nhân viên chăm sóc khách hàngicon_hot

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Hàn Topik 4 trở lên

Negotiate
Hải Phòng
21/07/2020
View: 1567

Nhân viên Kinh doanh (Sales)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Hàn Topik 5 trở lên

Negotiate
Hải Phòng
21/07/2020
View: 1767

Nhân viên chăm sóc khách hàngicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Nghe nói đọc viết thành thạo 04 kỹ năng tiếng Hàn (Topik 5 trở lên)

350 - 700$
Hải Phòng
19/06/2020
View: 2169

Water analysticon_hot

Nhân viên mới ra trường

1

300 - 400$
Hải Phòng
08/05/2020
View: 3110

QC Managericon_hot

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Cao Cấp

About 5 years' experience in Management - Knowledge on Chemicals

800 - 1500$
Hải Phòng
26/03/2020
View: 3255
300 - 450$
Hải Phòng
05/07/2019
View: 6513

Production Control Staff (Nhận cả sinh viên mới ra trường)

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

300 - 450$
Hải Phòng
01/07/2019
View: 5305

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N2

480 - 570$
Hải Phòng
20/06/2019
View: 6607

GA staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Sơ Trung Cấp

450 - 550$
Hải Phòng
18/06/2019
View: 5519

HR staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Nữ, tuổi dưới 33, tốt nghiệp Đại học

400 - 550$
Hải Phòng
13/06/2019
View: 6410
Lên trên