Jobs in Đà Nẵng - Jellyfish HR

2D game designer

Nhân Viên có kinh nghiệm

A work of drawing or sketch

Negotiate
Đà Nẵng
01/07/2020
View: 3864

IT Communicator (Gaming)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Age: 24 ~ 35; Experience in IT communicator in gaming industry

600 - 1100$
Đà Nẵng
15/06/2020
View: 3803

Web Designericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí thiết kế web

400 - 700$
Đà Nẵng
26/06/2019
View: 7562

Sales Executive (Logistics)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience in the same position

600 - 1000$
Đà Nẵng
11/06/2019
View: 8862

QA Leader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

700 - 1080$
Đà Nẵng
23/04/2019
View: 8236

IT Comtor (định hướng BrSE)icon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Comtor

600 - 1500$
Đà Nẵng
22/04/2019
View: 9954

Operation Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, at least 2 years of experience in related field

300 - 500$
Đà Nẵng
19/03/2019
View: 8429

Project Managericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

A minimum of 2 years experience in project management

1000 - 1800$
Đà Nẵng
27/02/2019
View: 8710

Senior Web Full-Stack Developericon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Minimum 04 years experiences in professional web-app development

800 - 1500$
Đà Nẵng
27/02/2019
View: 8534

Project Sales Executiveicon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Fluent English, have at least 1 year of sales experience

650 - 800$
Đà Nẵng
21/02/2019
View: 8782
Lên trên