Quên mật khẩu?

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Việc làm mới nhất

12345
[H442 ] Web Creator Mới Hà Nội 700 - 800 USD
[H441 ] Web Director Hà Nội Thương lượng
[H439 ] Nhân bộ phận sản xuất kiêm phiên dịch Hà Nội 500 - 650 USD
[H438 ] Nhân viên kế hoạch kinh doanh Mới Hà Nội 400 - 700 USD
[H437 ] Nhân viên hành chính Mới Hà Nội 400 - 500 USD
[H436 ] Thư kí giám đốc Hà Nội 700 - 1000 USD
[H443 ] Phiên dịch Hà Nội 300 - 500 USD
[H444 ] Thư Ký Phó Tổng Giám Đốc ( Tiếng Nhật ) Hà Nội 600 - 900 USD
[J532 ] Sales Executive Mới Hà Nội 300 - 1000 USD
[H410 ] Trợ lý tổng vụ Hà Nội 400 - 500 USD
[H350 ] Nhân viên kế toán Hà Nội 350-550$)
[H368 ] Leader quản lý chất lượng Hà Nội : 300 - 500 USD/tháng (Gross)
[ ] Nhân viên tư vấn nhân sự (tiếng Nhật) Hà Nội Thương lượng
[H270 ] Nhân viên chăm sóc khách hàng Hà Nội 300 - 400USD/tháng
[H258 ] Nhân viên Marketing tiếng Nhật Hà Nội Gross 450 USD trở lên
12345