Sales Staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Từ 22 - 29t, tiếng Anh tốt hoặc tiếng Nhật N3

500 - 600$
Hà Nội

Hai Bà Trưng

17/08/2017
Lượt xem: 97

Assistant to CEO (In charge of Sales)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Experience in construction, interior/exterior design and décor.

1000 - 1500$
Hồ Chí Minh

District 7

16/08/2017
Lượt xem: 115

Sales Manager mảng IT Outsourcing

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Anh tốt, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

1500 - 2500$
Hà Nội

Cầu Giấy

15/08/2017
Lượt xem: 134

Sales staff (Chemical Field)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

700 - 1000$
Hồ Chí Minh
11/08/2017
Lượt xem: 165

Consulting Sales Staff

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Cao Cấp

Advanced English skills

800 - 1200$
Hồ Chí Minh

District 1, Ho Chi Minh City

10/08/2017
Lượt xem: 179

Sales Executive

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Over 2 year experience as a Salesperson

500 - 700$
Hồ Chí Minh
08/08/2017
Lượt xem: 170

Sales Engineer (water treatment)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 3 years of experience in Waste Water treatment in terms of process and technical management.

500 - 700$
Hồ Chí Minh
07/08/2017
Lượt xem: 166

Salesforce Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

600 - 1200$
Hồ Chí Minh

District 3, HCM City

07/08/2017
Lượt xem: 296

IT Sales Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

2500 - 2500$
Hồ Chí Minh

District 1, Ho Chi Minh city

07/08/2017
Lượt xem: 150

Sales Executive (packaging and woodworking industry)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp

600 - 1000$
Bình Dương
02/08/2017
Lượt xem: 204

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên