Việc làm Sale - Jellyfish HR

Senior Sales & Marketing Executive (Toy products)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

1000 - 1500$
Hồ Chí Minh
19/10/2017
Lượt xem: 45

Local Sales Staff (Plastic Products).

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

500 - 700$
Hồ Chí Minh
19/10/2017
Lượt xem: 44

Sales staff (Chemical Field)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

700 - 1000$
Hồ Chí Minh
19/10/2017
Lượt xem: 36

Senior Sales & Marketing Executive (Fashion)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 3 years of relevant experience in the FMCG, Retail industry (Fashion) or creative products and services is a plus.

900 - 1500$
Hồ Chí Minh
19/10/2017
Lượt xem: 25

Consulting Sales Staff

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Advanced English skills

800 - 1200$
Hồ Chí Minh

District 1, Ho Chi Minh City

18/10/2017
Lượt xem: 49

Sales & Marketing Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

2000 - 2500$
Hồ Chí Minh

District 7

18/10/2017
Lượt xem: 54

Planning Staff / Sales assistant

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Từ 23 – 35 tuổi, tốt nghiệp đại học, tiếng Anh tốt, Có 2 năm kinh nghiệm tại lĩnh vực tương đương

350 - 500$
Hà Nội

KCN Thăng Long

16/10/2017
Lượt xem: 61

Cross-Border Sales Staff (Forwarding, Logistics)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Strong experience of 4 - 5 years as a salesperson in Forwarding, Logistics, Air Cargo transportation, Marine transport, Land transportation.

1600 - 1700$
Hồ Chí Minh

District 1

12/10/2017
Lượt xem: 49

Chiller Sales Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Male. Age: 22 – 30.

550 - 650$
Hồ Chí Minh

District 3

12/10/2017
Lượt xem: 54

Sales Engineer Manager

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Male. Age: 28 - 40

700 - 1500$
Hồ Chí Minh

District 1, HCMC

12/10/2017
Lượt xem: 86

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên