Việc làm , An toàn lao động / HSE - Jellyfish HR

Community Liaision Officer (CLO)icon_hot

Giám đốc

Tiếng Anh Cao Cấp

Fluent English, at least 3 years of experience in community development

1500 - 2000$
Hồ Chí Minh

Tra Vinh

28/06/2019
Lượt xem: 5615

Trưởng bộ phận môi trường tại nhà máy sản xuất mới thành lập

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Kinh nghiệm an toàn môi trường, tiếng Anh trung cấp

~ 650$
Hà Nam

Khu công nghiệp Đồng Văn 3, Hà Nam

22/05/2019
Lượt xem: 5841

Trưởng nhóm An toàn (HSE leader)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

~ 650$
Hà Nam

KCN Đồng Văn 3, Hà Nam

22/05/2019
Lượt xem: 5725

Safety & Hygiene Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English, have experience in HSE

~ 500$
Đồng Nai

Bien Hoa, Dong Nai

11/03/2019
Lượt xem: 5146

EHS STAFF

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

- Có kinh nghiệm ít nhất một năm trong kiểm soát an toàn cho hoạt động của nhà máy là lợi thế - Trường cao đẳng với các chuyên ngành kỹ thuật hoặc tương đương - Có các kỹ năng tiếng Anh cơ bản (có thể đọc và viết) - Kỹ năng máy tính vững (Word, Ex

500 - 700$
Hải Phòng

KCN VSIP, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

19/02/2019
Lượt xem: 5812

Safety and Environment Stafficon_hot

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Good English skills, at least 2 years of experience

500 - 650$
Đồng Nai

Bien Hoa City, Dong Nai

04/12/2018
Lượt xem: 6518

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên