Notice (8): Undefined index:  [APP/Plugin/JobsCatalog/View/Jobs/index.ctp, line 76]

Việc làm Tiếng Anh

Growth Team Manager

Quản lý

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Anh thành thạo, có ít nhất 4 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

1000 - 1200$
Hà Nội

Đống Đa

19/09/2017
Lượt xem: 17

Corp Sale Executive

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Anh tốt, Có 1- 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

500 - 800$
Hà Nội

Đống Đa

19/09/2017
Lượt xem: 17

Head of Wallet

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Anh tốt, có 3 -5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

1500 - 3000$
Hà Nội

Đống Đa

19/09/2017
Lượt xem: 14

Internal Headhunter

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 2 to 4 years of experience in Recruiting

800 - 1200$
Hồ Chí Minh
19/09/2017
Lượt xem: 15

Nhân viên quản lý đơn hàng

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Trung Trung Cấp

1 năm kinh nghiệm

300 - 600$
Nam Định

KCN Bảo Minh - Vụ Bản

18/09/2017
Lượt xem: 22

Trưởng phòng Xuất nhập khẩu

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng XNK.

700 - 900$
Nam Định

KCN Bảo Minh - Vụ Bản

18/09/2017
Lượt xem: 25

Trưởng Nhóm Tuyển Dụng - Đào Tạo

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

700 - 1200$
Hồ Chí Minh
18/09/2017
Lượt xem: 22

Accountant cum Admin

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

440 - 600$
Bình Dương
18/09/2017
Lượt xem: 25

Sales Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

Tiếng Anh tốt, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

600 - 800$
Hà Nội

Cầu Giấy

18/09/2017
Lượt xem: 31

Plastic Injection Molded Leader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

600 - 800$
Đồng Nai
15/09/2017
Lượt xem: 31

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên