Việc làm

Recruitment Advisor (service sales)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

500 - 900$
Hồ Chí Minh
06/10/2014
Lượt xem: 618

Kĩ sư bảo trì máy (300-400$ Gross) Không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

300 - 400$
Hà Nội
06/10/2014
Lượt xem: 600
400 - 600$
Hải Phòng
02/10/2014
Lượt xem: 683

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

200 - 1000$
Hà Nội
02/10/2014
Lượt xem: 622

Nhân viên kế toán (400-500$)

Nhân Viên có kinh nghiệm
400 - 500$
Hải Phòng
02/10/2014
Lượt xem: 718
Thương lượng
Bình Dương
01/10/2014
Lượt xem: 626

Manager phòng kế hoạch sản xuất (Tiếng Nhật)

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
Bình Dương
01/10/2014
Lượt xem: 668

Quản lí sản xuất/ Kỹ thuật sản xuất

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
Tiền Giang
01/10/2014
Lượt xem: 627

Tổng vụ

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

450 - 550$
Bình Dương
01/10/2014
Lượt xem: 617

Thông dịch

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
Bình Dương
01/10/2014
Lượt xem: 523

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên