Việc làm

Nhân viên hành chính kiêm thiết kế

Nhân Viên có kinh nghiệm
400 - 600$
Hà Nội
24/09/2014
Lượt xem: 423

Tuyến gấp Phiên Dịch Tiếng Nhật

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
Hà Nội
23/09/2014
Lượt xem: 421

Web Creator

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

700 - 800$
Hà Nội
23/09/2014
Lượt xem: 399

Web Director

Giám đốc

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
Hà Nội
23/09/2014
Lượt xem: 436

Nhân bộ phận sản xuất kiêm phiên dịch

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

500 - 650$
Hà Nội
23/09/2014
Lượt xem: 470

Nhân viên kế hoạch kinh doanh

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

400 - 700$
Hà Nội
23/09/2014
Lượt xem: 435

Nhân viên hành chính

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

400 - 500$
Hà Nội
23/09/2014
Lượt xem: 463

Thư kí giám đốc

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

700 - 1000$
Hà Nội
23/09/2014
Lượt xem: 498

Strategy Consultant

Nhân Viên có kinh nghiệm
700 - 2500$
Hồ Chí Minh
23/09/2014
Lượt xem: 468

Marketing & Sales Assistant

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

300 - 600$
Hồ Chí Minh
23/09/2014
Lượt xem: 573

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên