Việc làm

Quản lí nhân sự kiêm tổng vụ

Nhân Viên có kinh nghiệm
Thương lượng
Hải Phòng
18/04/2015
Lượt xem: 476

Chief Accountant

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
18/04/2015
Lượt xem: 355

Trưởng bộ phận logistics

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Thương lượng
18/04/2015
Lượt xem: 346

Giám sát bộ phận kế toán, sau một năm lên làm quản lý

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Thương lượng
18/04/2015
Lượt xem: 400

cán bộ nhân sự

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
18/04/2015
Lượt xem: 324

Tuyển trợ lí

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
18/04/2015
Lượt xem: 328

Tuyển phiên dịch Tiếng Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
18/04/2015
Lượt xem: 451

Tuyển thư kí

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

Thương lượng
18/04/2015
Lượt xem: 279

Tuyển phiên dịch tại Bắc Ninh

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

600 - 700$
Bắc Ninh
18/04/2015
Lượt xem: 676

Phiên dịch tiếng Trung

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Trung Trung Cấp

Thương lượng
18/04/2015
Lượt xem: 278

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên