Việc làm

Tư vấn kế toán

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

800 - 1200$
Hà Nội
15/01/2015
Lượt xem: 515

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

300 - 600$
Hà Nội
13/01/2015
Lượt xem: 526

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TIẾNG TRUNG

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

300 - 400$
Hà Nội
13/01/2015
Lượt xem: 543

Kĩ sư khuôn không yêu cầu ngoại ngữ

Nhân viên mới ra trường
250 - 350$
Hà Nội
13/01/2015
Lượt xem: 564

Giám đốc kinh doanh

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

1000 - 1500$
Hà Nội
13/01/2015
Lượt xem: 442

Nhân viên sales kiêm trợ lý sales tiếng Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

500 - 650$
Hà Nội
13/01/2015
Lượt xem: 469

Phiên dịch IT kiêm hành chính Tiếng Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

600 - 800$
Hà Nội
13/01/2015
Lượt xem: 463

Truyền thông Tư vấn (Media Consultant)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

500 - 700$
Hà Nội
11/01/2015
Lượt xem: 560

Truyền thông Tư vấn (Media Consultant)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

500 - 700$
Hà Nội
11/01/2015
Lượt xem: 626

Điều phối viên phát triển kinh doanh

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

500 - 2000$
Hà Nội
11/01/2015
Lượt xem: 458

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên