Việc làm

Sales kỹ thuật N3 hoặc tiếng Anh trung cấp

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

~ 500$
Hà Nội

Cầu Giấy

12/09/2017
Lượt xem: 81

PR Specialist

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

1000 - 1800$
Hồ Chí Minh
12/09/2017
Lượt xem: 43

Software Engineer

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 2 years of experience in Entity Framework MVVM, WPF & Web API, 2 years of experience in database analyze/design & store procedure

700 - 1000$
Hà Nội

Cầu Giấy

12/09/2017
Lượt xem: 40

Nhân viên kinh doanh kiêm chăm sóc khách hàng N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N2

550 - 650$
Bắc Ninh

KCN VSIP Bắc Ninh

12/09/2017
Lượt xem: 66

Trưởng phòng mua hàng tiếng Nhật N3 hoặc tiếng Anh trung cấp

Quản lý

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

1500 - 1600$
Hà Nội

KCN Thăng Long - Đông Anh

11/09/2017
Lượt xem: 123

Sales Staff (Industrial machines)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

700 - 800$
Hồ Chí Minh
11/09/2017
Lượt xem: 57

Digital Media Specialist

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

From 2 years experience of and passion for SEO/SEM/digital media and internet marketing

800 - 1500$
Hồ Chí Minh
11/09/2017
Lượt xem: 46

Marketing Project Leader

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

At least 3 year experience of leading and planning marketing activities

1500 - 3000$
Hồ Chí Minh
11/09/2017
Lượt xem: 58

Sales Engineer (Valve)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Cao Cấp

A Bachelor’s Degree in technical fields (Mechanical, Automation, Electronic, etc.).

600 - 1600$
Hồ Chí Minh
11/09/2017
Lượt xem: 68

Application Engineer

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

570 - 1100$
Hồ Chí Minh
11/09/2017
Lượt xem: 53

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên