Việc làm Nhân viên kinh doanh - Jellyfish HR

Nhân viên kinh doanh tiếng Nhật

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

350 - 700$
Hải Dương
24/10/2014
Lượt xem: 568

Nhân viên kinh doanh tiếng Nhật

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

700 - 1500$
Hà Nội
24/10/2014
Lượt xem: 497

Nhân viên kinh doanh kiêm thông dịch

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

Tiếng Trung Trung Cấp

850 - 1000$
Hồ Chí Minh
17/10/2014
Lượt xem: 520

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

700 - 800$
Hồ Chí Minh
15/10/2014
Lượt xem: 522

Nhân viên kinh doanh

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

700 - 800$
Hồ Chí Minh
14/10/2014
Lượt xem: 547

Nhân viên kinh doanh

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

400 - 500$
Hồ Chí Minh
08/10/2014
Lượt xem: 488

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

200 - 1000$
Hà Nội
02/10/2014
Lượt xem: 557

Nhân viên kinh doanh

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

700 - 1000$
Hồ Chí Minh
29/09/2014
Lượt xem: 636

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

400 - 700$
Hà Nội
29/09/2014
Lượt xem: 489

Nhân viên kinh doanh

Nhân Viên có kinh nghiệm
800 - 1000$
Hồ Chí Minh
26/09/2014
Lượt xem: 546

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên