Việc làm Nhân viên kinh doanh - Jellyfish HR

Nhân viên kinh doanh N3 trở lên

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

500 - 700$
Hà Nội
26/02/2015
Lượt xem: 740

Nhân viên kinh doanh N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

600 - 800$
Bắc Ninh
05/02/2015
Lượt xem: 572

Nhân viên kinh doanh N2

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Nhật N3

600 - 750$
Hà Nội
30/01/2015
Lượt xem: 617

Nhân viên kinh doanh

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Trung Trung Cấp

400 - 500$
Hà Nội
27/01/2015
Lượt xem: 527

Nhân viên kinh doanh N2

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

700 - 1000$
Hà Nội
20/01/2015
Lượt xem: 503

Nhân viên kinh doanh (tiếng Nhật N2)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

600 - 1000$
Hồ Chí Minh
16/01/2015
Lượt xem: 565

Nhân viên kinh doanh

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

500 - 650$
Bình Dương
09/01/2015
Lượt xem: 585

Nhân viên kinh doanh

Nhân Viên có kinh nghiệm
600 - 800$
Hà Nội
17/12/2014
Lượt xem: 615

Nhân viên kinh doanh

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

400 - 700$
Hà Nội
10/12/2014
Lượt xem: 568

Nhân viên kinh doanh tiếng Anh

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

700 - 1000$
Hà Nội
10/12/2014
Lượt xem: 581

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên