Việc làm Kế toán - Jellyfish HR

Kế toán có nhiều kinh nghiệm N2 hoặc tiếng Anh Business

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

600 - 1000$
Hải Phòng
26/02/2015
Lượt xem: 539

Tư vấn kế toán

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

800 - 1200$
Hà Nội
15/01/2015
Lượt xem: 515

Nhân viên kế toán

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

500 - 600$
Bình Dương
09/01/2015
Lượt xem: 533

Kế toán trưởng

Nhân Viên có kinh nghiệm
800 - 1300$
Hà Nội
16/12/2014
Lượt xem: 640

Kế toán trưởng (tiếng Nhật)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

800 - 1000$
Hồ Chí Minh
28/11/2014
Lượt xem: 590

Kế toán trưởng

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Trung Cấp

500 - 1000$
Hải Phòng
30/10/2014
Lượt xem: 715

Kế toán

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

600 - 1000$
Hồ Chí Minh
15/10/2014
Lượt xem: 558

Thư ký kiêm Kế toán

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

480 - 520$
Hồ Chí Minh
06/10/2014
Lượt xem: 569

Nhân viên kế toán (400-500$)

Nhân Viên có kinh nghiệm
400 - 500$
Hải Phòng
02/10/2014
Lượt xem: 633

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên