Việc làm Kế toán - Jellyfish HR

Kế Toán Trưởng

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

700 - 900$
Hưng Yên
02/04/2015
Lượt xem: 578
350 - 400$
Bắc Ninh
16/03/2015
Lượt xem: 594

Tư vấn tiếng Nhật (kế toán, thuế vụ)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

600 - 1300$
Hồ Chí Minh
09/03/2015
Lượt xem: 599

Nhân viên thông phiên dịch tiếng Nhật (bộ phận kế toán)

Nhân viên mới ra trường

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

300 - 350$
Hồ Chí Minh
06/03/2015
Lượt xem: 731

Kế toán có nhiều kinh nghiệm N2 hoặc tiếng Anh Business

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

Tiếng Nhật N3

600 - 1000$
Hải Phòng
26/02/2015
Lượt xem: 612

Tư vấn kế toán

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Anh Trung Cấp

800 - 1200$
Hà Nội
15/01/2015
Lượt xem: 585

Nhân viên kế toán

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

500 - 600$
Bình Dương
09/01/2015
Lượt xem: 594

Kế toán trưởng

Nhân Viên có kinh nghiệm
800 - 1300$
Hà Nội
16/12/2014
Lượt xem: 714

Kế toán trưởng (tiếng Nhật)

Nhân Viên có kinh nghiệm

Tiếng Nhật N3

800 - 1000$
Hồ Chí Minh
28/11/2014
Lượt xem: 676

Kế toán trưởng

Trưởng Phòng

Tiếng Anh Trung Cấp

500 - 1000$
Hải Phòng
30/10/2014
Lượt xem: 803

Việc làm theo ngành nghề

Lên trên